NL | D

privacybeleid

Privacybeleid
In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u als klant of gebruiker van onze websites verzamelen, hoe we ermee omgaan, wat uw rechten zijn en met welke partijen we samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens
Gegevens over uw boekingen en facturen bewaren we tot 7 jaar na uw laatste boeking.

2.1 Het afhandelen van uw aanvragen of boekingen
Een boeking maakt u via de mail. We vragen u via de mail om persoonlijke gegevens zoals zoals uw naam, uw adres, uw emailadres, samenstelling van uw reisgezelschap, gegevens over de accommodatie, de verblijfsperiode, eventuele bijzondere voorzieningen, betalingsgegevens. Wij verwerken deze informatie die u heeft gemaild of op een andere manier heeft verstrekt. Door het doen van een aanvraag of door het maken van een boeking wordt u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling te communiceren, om de boeking voor u te maken, om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden.
We verwerken de hiervoor genoemde persoonsgegevens van u om uw aanvraag of boeking te realiseren, dus deze zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Villa Issum. De persoonsgegevens die we in verband met uw aanvraag of boeking verwerken, bewaren we over het algemeen 7 jaar en dat is conform wettelijke bewaartermijnen.

2.2 Het beantwoorden van uw vragen of klachten
Vragen in verband met uw boeking, aanvraag of andere opmerkingen of klachten kunt u ons mailen of telefonisch aan doorgeven. In dat geval gebruiken we uw persoonsgegevens om uw vragen af te handelen, opnieuw contact met u te kunnen opnemen en om overige benodigde actie in het kader van uw klacht of verzoek te kunnen ondernemen. Wij leggen vast op welke momenten wij via welk kanaal met u contact hadden, de reden van het contact en de betreffende inhoud van wat is besproken of de mails die zijn uitgewisseld. De gegevens worden 7 jaar bewaard.

2.3 Gegevens over uw bezoek aan en gebruik van de website
Wanneer u onze website bezoekt, wordt een aantal gegevens van u automatisch geregistreerd op onze server, zoals welke webpagina’s u bezoekt, uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw internetprovider wanneer u het internet op gaat), de naam van uw computersysteem en type internetbrowser.
De informatie over uw klik- en zoekgedrag en gedane aanvragen en boekingen stelt ons in staat om onze reclame en advertentie capaciteit goed in te zetten.
Gegevens die voor ons belangrijk zijn in verband met het functioneren van de website bewaren we maximaal 1 jaar vanaf de laatste keer dat u onze website heeft bezocht of van uw account gebruik heeft gemaakt. Gegevens over uw klik- en zoekgedrag en overige in verband met uw bezoek aan de website geregistreerde gegevens bewaren we 2 jaar.

3. Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. In dit privacybeleid zijn de verschillende door ons gehanteerde bewaartermijnen opgenomen. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.

4. Derde partijen
Wij zullen sommige persoonsgegevens delen met Google, voor het analyseren van de gegevens over uw gebruik van de website. Zie paragraaf 2 voor details welke gegevens dit betreft.
Alleen wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten. Wij wijzen u erop dat sommige van deze diensten verstrekkende bevoegdheden kunnen hebben, waarmee zij dergelijke verstrekkingen af kunnen dwingen. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor de implicaties van dergelijke overdracht van persoonsgegevens en daaraan gerelateerde vereiste informatie.

5. Beveiliging
We vinden een goede beveiliging van uw persoonsgegevens van groot belang. Gegevens over uw boeking worden alleen bewaard in ons mailprogramma en gegevens over uw betaling worden analoog bewaard in een klapper.

6. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft het recht uw volledige gegevens, zoals geregistreerd bij ons, in te zien en aan te (laten) passen, wanneer deze incorrect of incompleet zijn. Indien uw gegevens in de tussentijd wijzigen, dient u dit zelf aan ons door te geven per mail. Verder heeft u onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde partij te verstrekken. Indien u reeds bij ons heeft geboekt, kunt u uw gegevens inzien en wijzigen. We kunnen u desgewenst een afschrift van uw gegevens mailen of toezenden.

7. Contact opnemen met Belvilla
Voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons. U kunt gevraagd worden een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ook voor overige vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, deze Privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze website kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Uw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld. Mocht u klachten hebben over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden geüpdatet. De laatste versie van ons Privacybeleid kunt u vinden op onze website.